• Câu hỏi: tại sao lạc đà lại có bướu ???

    Dược hỏi TRIGGERED đến Văn Tân, Văn Bằng, Văn Quang, Thùy Dương, Phi Hoàng, Ánh Minh trên 7 Th3 2019.
    • Hình chụp: Trần Văn Bằng

      Trần Văn Bằng Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Lạc đà sống trong môi trường sa mạc nơi mà nguồn nước và thức ăn rất ít. Do đó, chúng cần cơ chế tích trữ nguồn năng lượng và dinh dưỡng khi di chuyển trong sa mạc. Bướu của lạc đà là nơi chứa một lượng mỡ lớn, khi thiếu nước và năng lượng thì cơ thể lạc đà đốt lượng mỡ này để giải phóng nước và năng lượng giúp cơ thể tồn tại nhé.

Các bình luận