• Câu hỏi: tại sao có những loài động vật nhìn giống nhau nhưng lại thuộc nhóm khác nhau?

  Dược hỏi phạm bảo minh nghi đến Văn Tân, Văn Bằng, Văn Quang, Thùy Dương, Phi Hoàng, Ánh Minh trên 5 Th3 2019.
  • Hình chụp: Thị Ánh Minh Nguyễn

   Thị Ánh Minh Nguyễn Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Câu hỏi này của Minh Nghi chưa rõ lắm nhưng rất thú vị, chị phải tìm lại nhiều ví dụ để có thể diễn giải được đầy đủ cho Minh Nghi. Có lẽ chị sẽ chia câu hỏi thành hai phần, Minh Nghi xem có đúng ý câu hỏi không nhé.
   1. Tại sao có nhiều loài động vật nhìn giống nhau nhưng lại thuộc hai loài khác nhau?
   Định nghĩa về loài nếu hiểu về cơ bản là hai loài đó bị cách biệt về địa lý, và không có khả năng sinh sản với nhau. Sẽ có 2 trường hợp a/ Hai loài đều xuất phát từ cùng một tổ tiên, nhưng quá trình địa chất đã tách hai loài ở hai nơi xa nhau nên dẫn đến việc tiến hóa của hai loài này cũng đi theo hai hướng khác nhau; b/ Tuy ở hai nơi khác nhau, nhưng hai nơi này lại có những điều kiện tự nhiên tương đồng mà những loài nào chọn thích nghi theo những điều kiện này cũng có thể tiến hóa trở thành nhìn giống nhau, nhưng thật chất là hai loài khác nhau. Ví dụ như loài báo lại có 2 tên, leopard là ở Châu Á và Phi trong khi jaguar lại ở Châu Mỹ; ví dụ thứ hai là giữa loài nhím (porcupine) và nhím gai (hedgehog) đều cùng có gai lởm chởm trên lưng, tuy nhiên nhím thuộc gặm nhấm (em thấy hai cái răng cửa rất rõ!) và nhím gai lại thuộc nhóm Chuột voi, chỉ tìm thấy ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu mà không có ở Châu Mỹ. Châu Mỹ thì chỉ có nhím thôi.
   2. Tại sao nhiều loài động vật thấy giống thuộc nhóm động vật này, nhưng lại phân loại vào nhóm động vật khác?
   Để phân loại những loài vào các nhóm thường là dựa vào đặc điểm hình thái (bên ngoài và cả cấu tạo bên trong như răng, xương,…) Do đó nhiều khi thấy cá voi giống cá nhưng lại thuộc nhóm thú, trong khi gấu trúc ăn lá tre mà lại thuộc nhóm ăn thịt, cá voi sát thủ được gọi là cá voi nhưng thật chất là loài cá heo lớn nhất trong nhóm cá heo.
   => Minh Nghi khi đặt câu hỏi, em có đang nghĩ đến loài nào không?

  • Hình chụp: Trần Văn Bằng

   Trần Văn Bằng Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Minh Nghi ơi, trong sự tiến hóa có một khái niệm là tiến hóa đồng hình nghĩa là khi các loài động vật cùng phát triển trong một môi trường như nhau (như dưới biến) thì chúng sẽ có nhiều đặc điểm tương đồng về hình dạng. Ví dụ như các loài cá heo (là thú biển) nhưng có hình dạng cơ bản giống các loài cá. Mặc dù có hình dáng giống nhau nhưng về di truyền thì chúng cách xa nhau và chúng là những loài riêng biệt nhé.

Các bình luận