• Câu hỏi: Lớp chim tiến hóa từ lớp nào?

  Dược hỏi Tấn Đạt đến Văn Tân, Văn Bằng, Văn Quang, Thùy Dương, Phi Hoàng, Ánh Minh trên 26 Th2 2019.
  • Hình chụp: Lê Thị Thùy Dương

   Lê Thị Thùy Dương Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   chào em, theo như cô biết thì lớp chim có thể tiến hóa từ những loài khủng long ăn thịt ở cuối kỷ Jura

  • Hình chụp: Thị Ánh Minh Nguyễn

   Thị Ánh Minh Nguyễn Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào em, em có nghe đến chim “cổ đại” Archaeopteryx bao giờ chưa? Đây là một ví dụ rất điển hình cho nguồn gốc chuyển tiếp từ khủng long qua chim (loài khủng long có lông vũ). Như vậy, chim được xem là có tiến hóa từ một nhóm khủng long xa xưa đó.

Các bình luận