• Câu hỏi: Tại sao hồng hạc lại đứng một chân? Làm như thế thì hồng hạc có mỏi chân không?

  Dược hỏi Chu Duy Đức Mạnh đến Văn Tân, Văn Bằng, Văn Quang, Thùy Dương, Phi Hoàng, Ánh Minh trên 10 Th3 2019.
  • Hình chụp: Thị Ánh Minh Nguyễn

   Thị Ánh Minh Nguyễn Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   🙂 Lại một câu hỏi hay từ Đức Mạnh! Thật ra thì theo chị biết cho đến hiện nay, đây vẫn là một câu hỏi khó mà các nhà khoa học vẫn đang đi tìm câu trả lời chính xác cho hành vi này.

   Giả thuyết đầu tiên là việc đứng trong nước sẽ giúp hồng hạc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Và bằng cách đứng một chân hay hai chân sẽ giúp điều chỉnh việc rút bớt nhiệt đi vào nước từ cơ thể.

   Giả thuyết thứ hai gần đây thì nêu ra rằng việc đứng bằng một chân giúp hồng hạc bảo tồn năng lượng cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy hồng hạc đứng trên một chân thực chất là dễ dàng hơn rất nhiều so với suy nghĩ hay tưởng tượng của chúng ta. Và chính nhờ vào khả năng đứng trên một chân này sẽ giúp hồng hạc lưu giữ năng lượng cơ thể lại cho nhiều hoạt động khác. Và người ta đưa ra giả thuyết này là vì họ thực hiện thí nghiệm đứng 1 chân và 2 chân của xác hồng hạc thu được. Thí nghiệm này cho thấy hồng hạc có thể đứng thăng bằng trên một chân một cách dễ dàng mà không phải sử dụng bất kì cơ chân nào để giúp nó đứng vững cả. Trong khi đó, để xác hồng hạc đứng trên hai chân thì việc giữ thăng bằng này lại khó khăn hơn nhiều.

Các bình luận