• Câu hỏi: Trong sách Sinh thái học viết là: Nhiệt độ càng cao thì cường độ hô hấp càng tăng. Ví dụ: Ếch Rân Pipiens ở 5 C có mức độ trao đổi khí tốt hơn 25 C" VÌ vậy, em muốn hỏi là "VÌ sao ếch Rana pipiens ở 5 C có mức độ trao đổi khí tốt hơn 25 C ( trong khi 5 C

    Dược hỏi Hoàng Ngọc Lan Hương đến Thùy Dương trên 26 Th2 2019.
    • Hình chụp: Lê Thị Thùy Dương

      Lê Thị Thùy Dương Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      chào em, câu hỏi của em còn chưa hết nên cô chưa hiểu rõ ý em. theo lý thuyết thì nhiệt độ tăng thì qua trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn nêm hô hấp ở loài ếch cũng tăng lên để có nhiều năng lượng cung cấp cho trao đổi chất. tuy nhiên loài nào cũng có ngưỡng nhiệt nhất định và nếu cao quá mức sinh vật sẽ chết. nếu chưa đúng ý em có thể hỏi lại nhé.

Các bình luận